Công nghệ in 3D nội tạng mới: Một bước tiến lớn cho y học

Do sự thiếu hụt nội tạng và số lượng người hiến tạng hạn chế nên [...]