Cúng Rằm tháng 7 thì cần đặc biệt lưu ý những điều gì?

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Lễ hội Vu lan và các nghi lễ [...]