Rowing Việt Nam phải xuống vòng vớt vé bán kết Olympic

Olympic Tokyo 2020, môn thuyền đôi nữ và đôi mái chèo hạng nhẹ, Lường Thị [...]