Bảo tàng kem Museum of Ice-cream khai trương tại Singapore

Bảo tàng kem “Museum of Ice-cream” viết tắt là MOIC đã chính thức có mặt [...]