Đội shipper tình nguyện viên trẻ tuổi ra tay giúp đỡ người dân

Từ giữa tháng 7 đến nay thì đội shipper tình nguyện gồm 12 thành viên [...]