Các biện pháp đảm bảo an toàn khi đi chợ, siêu thị mùa dịch

Trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh, chợ truyền thống và siêu thị là [...]