Người cao tuổi cần làm gì khi có các dấu hiệu suy giảm chức năng?

Hầu hết chúng ta đều thầm mong một ngày y học phát triển sẽ tìm [...]