Những phát hiện cải thiện hệ thống trí tuệ nhân tạo từ… sóc

Vừa qua, khoa học Mỹ đã phát hiện ra nhiều điều thú vị. Họ thông [...]