Ra mắt tàu đệm từ trường siêu tốc nhanh nhất hành tinh

Trong các loại phương tiện giao thông vận tải thì tàu cao tốc, tàu lửa [...]