Giao diện não của Neuralink: Bước đột phá công nghệ

Có thể nói, công nghệ Smartphone và máy tính trong thời đại số đang có [...]