Nét đặc biệt của ngày Lễ Vu Lan trong mùa dịch Covid-19

Lễ hội Vu Lan được hiểu nôm na là lễ cầu phúc, cầu mong cho [...]