Tìm hiểu đền thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại Phú Thọ

Ngôi đền Tiên thờ Mẫu Thần Long Hồng Đăng Ngạn, Hoàng hậu của nước Xích [...]